NOVOSTI IZ HZZO-a

Poštovana/i,

donosimo Vam novosti HZZO-a vezano uz propisivanje i dostavu ortopedskih i drugih pomagala, koje se odnose i na vaš FreeStyle Libre sustav.

PROPISIVANJE

HZZO je omogućio propisivanje ortopedskih i drugih pomagala serijskog načina proizvodnje elektroničkim putem kao E-potvrda (“E-doznaka”).

Što je novo?

  • Uvođenje E-potvrde
  • E- potvrdu (“E-doznaku”) za FreeStyle Libre sustav možete zatražiti telefonskim putem kod Vašeg liječnika obiteljske medicine

Što to znači za Vas?

  • Jednostavno propisivanje pomagala prema modelu E-recepata
  • Nema potrebe za fizičkim preuzimanjem potvrde za ortopedska i druga pomagala

Otkada je E-potvrda dostupna?

  • Ova odluka je stupila na snagu 6. travnja 2020. godine

DOSTAVA

HZZO je dozvolio privremenu dostavu ortopedskih i drugih pomagala serijskog načina proizvodnje na kućnu adresu osiguranih osoba.

Što je novo?

  • Dodatna mogućnost da se pomagalo može isporučiti na kućnu adresu osigurane osobe

Što to znači za Vas?

  • Ukoliko Vam je otežan dolazak do isporučitelja, FreeStyle Libre sustav Vam je moguće dostaviti na kućnu adresu uz prethodni dogovor s Ugovornim isporučiteljem kod kojeg ste i do sada preuzimali Vaše FreeStyle Libre senzore
  • Distributer za Republiku Hrvatsku: Bontech Research Co. d.o.o., Antuna Branka Šimića 48, 21000 Split

Do kada vrijedi ova odluka?

1. TKO IMA PRAVO NA FREESTYLE LIBRE SUSTAV?

Osigurane osobe koje boluju od šećerne bolesti tipa 1:

1. djeca od navršene 4. do navršene 18. godine života (nakon navršene 18. godine života provodi se evaluacija o uspješnosti liječenja i procjena indikacije za daljnje korištenje)
2. trudnice (uključujući i trudnice koje boluju od šećerne bolesti tipa 2, samo tijekom trudnoće i ukoliko su na bazal-bolusnoj terapiji inzulinom)*
3. slijepe osobe
4. bolesnici sa šećernom bolešću tipa 1 i na intenziviranoj terapiji inzulinom (4 i više doza inzulina), s dokazanom hipoglikemijom: prema podacima iz uređaja za očitavanje koncentracije šećera osigurane osobe i/ili laboratorijskom opremom pri pregledu kod bolničkog specijaliste pedijatra, endokrinologa dijabetologa ili bolničkog specijaliste interne medicine, endokrinologa dijabetologa ili bolničkog specijaliste endokrinologije i dijabetologije u dolje pobrojanim ustanovama. Za sve gore navedene četiri kategorije osiguranih osoba, u bolničkim uvjetima, odnosno tijekom obrade u dnevnoj bolnici, pregleda u ambulanti ili tijekom bolničkog liječenja

2. TKO MOŽE POSTAVITI INDIKACIJU?

Indikaciju za navedeno pomagalo može postaviti bolnički specijalist koji se bavi liječenjem šećerne bolesti, a zaposlenik je u:
KBC Zagreb, KBC Sestre milosrdnice, KB Dubrava, Sveučilišna klinika za dijabetes i endokrinologiju u KB Merkur, KBC Split, KBC Osijek i KBC Rijeka.

Bolnički doktor specijalist koji postavlja indikaciju za pomagalo, obavezan je priložiti specijalistički nalaz.

3. TKO PREDLAŽE?

Bolnički specijalist pedijatar, endokrinolog dijabetolog, bolnički specijalist interne medicine, endokrinolog dijabetolog ili bolnički specijalist endokrinologije i dijabetologije.

4. TKO PROPISUJE?

Izabrani doktor (ugovorni liječnik primarne zdravstvene zaštite-liječnik opće/obiteljske medicine, pedijatar i ginekolog, sukladno djelatnosti za koju je sklopio ugovor sa Zavodom)

5. NA ŠTO SE SVE OSTVARUJE PRAVO?

Na koliko senzora godišnje osigurana osoba ostvaruje pravo?

U godini ostvarivanja prava na uređaj za neograničeno skeniranje razine glukoze, osigurana osoba ostvaruje pravo na još 25 senzora jer je 1 senzor sadržan u startnom setu, a nadalje 26 senzora godišnje.

Kod prvog propisivanja propisuje se startni set i kvartalni set.

OD ČEGA SE SASTOJI STARTNI SET?
Startni set sadrži uređaj za neograničeno skeniranje i jedan senzor.

OD ČEGA SE SASTOJI KVARTALNI SET?
Kvartalni set sastoji se od:
– do 7 senzora uz uvjet da ukupna godišnja količina ne prelazi 26 senzora,
– od 50 trakica i 50 lanceta za odrasle osobe,
– od 150 trakica i 150 lanceta za djecu.

Osigurana osoba koja je ostvarila pravo na predmetno pomagalo, ne ostvaruje pravo na
dijagnostičke trakice za mjerenje glukoze u krvi uređajem i lancete za vađenje krvi iz prsta za
kontrolu glukoze u krvi, jer su iste sadržane u kvartalnom setu.

6. Tko je obavezan provoditi evaluaciju primjene pomagala?

Obaveznu evaluaciju primjene pomagala obvezan je provoditi: bolnički specijalist koji je dao preporuku za pomagalo ili specijalist endokrinolog/dijabetolog iz druge zdravstvene ustanove uz suradnju s ustanovom u kojoj je dana preporuka za pomagalo: prvi puta nakon 2 tjedna od početka korištenja pomagala, a zatim u intervalima od jednog, tri, šest i 12 mjeseci. Za nastavno propisivanje pomagala potrebno je priložiti odgovarajuću medicinsku dokumentaciju osnovom koje bolnički specijalista daje preporuku, zajedno s dokazom o provedenim kontrolama.

7. Tko ostvaruje pravo na nastavno propisivanje FreeStyle Libre sustava?

Osigurana osoba ne može ostvariti pravo na nastavno propisivanje pomagala, ukoliko nakon 12 mjeseci od početka korištenja pomagala nije došlo prema mišljenju specijaliste koji je predložio pomagalo i/ili provodio kontrolne preglede, do očekivanog ishoda primjene pomagala.

Količina Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999
FreeStyle Libre uređaj za neograničeno skeniranje razine glukoze u međustaničnoj tekućini 1 kom / 5 godine 032424080801
FreeStyle Libre senzor za mjerenje glukoze u međustaničnoj tekućini 26 kom / 1 god 032424080901