Pravila o zaštiti osobnih podataka

Datum stupanja na snagu: 25.05.2018

Ova Pravila o zaštiti osobnih podataka (u nastavku: „Pravila“) se primjenjuju na korisnike web stranice www.FreeStyleLibre.hr  u Hrvatskoj (u nastavku: „Web Stranica“).

Ova Pravila pojašnjavaju na koji način Abbott Laboratories d.o.o. iz Hrvatske, Koranska 2, Zagreb, uključujući ostala povezana društva sa društvom Abbott Laboratories iz SAD-a (u nastavku, zajednički: “Abbott“) postupa s Vašim osobnim podacima koje dajete pristupajući Web Stranici na kojoj se nalazi  poveznica sa ovim Pravilima i putem ostalih internetskih stranica pod kontrolom Abbotta koje sadrže poveznicu sa ovim Pravilima (u nastavku, zajednički: “Abbottove Web Stranice“).

Pravila se NE odnose na: osobne podatke prikupljene bez korištenja Interneta, na podatke prikupljene na Abbottovim Web Stranicama koje nisu povezane s ovim Pravilima; na državljane država različitih od Hrvatske, uključivo i Sjedinjenih Američkih Država, kao ni na web stranice trećih osoba kojima je moguće pristupiti putem poveznica sa ove Web Stranice.

Ova Pravila i Uvjeti korištenja sadržaja na Web Stranici uređuju Vaš pristup i korištenje Web Stranice.

Molimo Vas, pročitajte ova Pravila prije korištenja Web Stranice i bilo kojih drugih Abbottovih Web Stranica  i davanja Vaših osobnih podataka.


Zašto su nam potrebni vaši podaci?

Davanje osobnih podataka Abbottu potrebno je u različite svrhe npr. radi ispunjavanja ugovora sa Abbottom kojeg možete biti stranka,  kako bismo Vas informirali o našim proizvodima, akivnostima ili uslugama  ili radi poštivanja pravnih obveza koje Abbott ima sukladno važećim zakonima (nacionalnim i propisima EU-a), primjerice, onih koji se odnose na sigurnost proizvoda ili medicinskog proizvoda. Bez Vaših osobnih podataka, neće biti moguće ostvariti neke od naprijed navedenih svrha.


Što se smatra „osobnim podatkom“ u smislu ovih Pravila? 

“Osobni podatak” označava svaku informaciju koja otkriva identitet korisnika, ili se može upotrijebiti za identifikaciju korisnika, a dostavljena je i/ili prikupljena na Web Stranici ili Abbottovim Web Stranicama. Takvi podaci su, primjerice, Vaše ime i prezime, poštanska adresa, adresa elektronske pošte ili broj telefona.


Koje vrste podataka Abbott prikuplja on-line?  

Osobni podaci koje sami dadete:

· Abbott prikuplja podatke koje dobrovoljno unesete u polja predviđena za upis osobnih podataka na Web Stranici ili drugim Abbottovim Web Stranicama. Primjerice, Vaše ime, poštanska adresa, e-mail adresa i/ili neki drugi podaci potrebni radi dobivanja informacija koje Vas zanimaju; registracije/prijavljivanja za sudjelovanje u Abbottovim programima; kontaktiranja Abbottove službe za korisnike ili sudjelovanja u anketama koje provodi Abbott.

· Radi zaštite Vaše privatnosti, nemojte davati podatke koje Abbott nije izričito zatražio.


Pasivno prikupljanje određenih tehničkih podataka i podataka koji se prikupljaju korištenjem web preglednika:

· Na Web Stranici, ali i na ostalim Abbottovim Web Stranicama mogu se prikupljati podaci o Vašim posjetama Web Stranici i Abbottovim Web Stranicama bez Vašeg aktivnog učešća u dostavi takvih podataka. Radi se o različitim podacima, primjerice, vrsti i jeziku Vašeg preglednika (eng. browser), Vašem operativnom sustavu, Vašoj IP adresi, URL-u (web adresi) koje ste posjećivali prije i nakon posjete Web Stranice ili Abbottove Web Stranice, pretraživači koji su Vas doveli do Web Stranice ili Abbottove Web Stranice i web stranice i oglasi koje ste pregledavali kao i poveznice (eng. link) koje ste koristili na Webstranici ili Abbottovoj Web stranici.

· Navedeni podaci mogu se prikupljati   različitim tehnološkim rješenjima poput, primjerice, “kolačića” (engl.cookies) Internet tagovi i “web pratilica/oznaka” (engl. web beacons) (za više informacija o korištenju tehnologija za praćenje, molimo pogledajte niže poglavlje pod nazivom: „Zašto Web Stranica i Abbottove Web Stranice koriste „kolačiće“ i ostale tehnologije za praćenje“). Vaš Internet preglednik (eng. browser) također automatski prenosi na Web Stranicu ili Abbottovu Web Stranicu neke od ovih podataka, kao što je URL web stranice koju ste upravo posjetili i podatak o verziji preglednika koju koristi Vaše računalo.


Zašto Web Stranica i Abbottove Web Stranice koriste „kolačiće“ i ostale tehnologije za praćenje?

· kolačić (eng. cookie) je datoteka koju naš poslužitelj (eng. server) šalje na Vaše računalo uvijek kada pristupite Web Stranici ili Abbottovoj Web Stranici. Ta se datoteka pohranjuje na Vašem računalu. Nakon što unesete Vaše osobne podatke na obrascu ili u predviđena polja na Web Stranici ili Abbottovoj Web Stranici, Abbott može koristiti kolačiće i ostale tehnologije u svrhu prepoznavanja Vaših preferencija, primjerice korištenja onih dijelova web stranice koje često posjećujete i, ako tako odaberete, Vaših korisničkih identifikacijskih podataka.

· više o kolačićima možete doznati na stranici www.allaboutcookies.org

· tehnologije za pasivno prikupljanje podataka olakšavaju korištenje Web Stranice i Abbottovih Web Stranica pa Vam Abbott na taj način može osigurati bolju uslugu, prilagoditi svoje web stranice preferencijama korisnika, prikupljati statističke podatke, analizirati trendove i na druge načine uređivati i poboljšati sadržaj na Web Stranici

· neke značajke Web Stranice i Abbottovih Web Stranica možda neće biti dostupne bez korištenja tehnologija za pasivno prikupljanje podataka.


Koje vrste „kolačića“ i ostalih tehnologija praćenja koriste Web Stranica ili Abbottove Web Stranice?

· Web Stranica i Abbottove Web Stranice mogu koristiti tzv. „session“ kolačiće. „Session“ kolačići su privremeni podaci koji se brišu čim zatvorite Vaš web preglednik ili na drugi način isključite Vaše računalo. „Session“ kolačići se koriste, primjerice, radi poboljšavanja Vašeg iskustva pretraživanja web stranica, onemogućavanja unosa podataka kada je to neprimjereno (npr. stranica „pamti“ ranije unose godine starosti ili države porijekla izvan zadanih parametara i onemogućava naknadne izmjene) i radi prikupljanja zbirnih statističkih podataka.

· Web Stranica i Abbottove Web Stranice koriste i trajne kolačiće (eng. persistent cookies). Trajni kolačići su trajniji podaci koji se mogu pohraniti na  tvrdom disku korisnikova računala i tamo ostati sve dok ih ne izbrišete.  trajni kolačići pohranjuju podatke sa Vašeg računala u različite svrhe, primjerice, radi pamćenja određenih podataka koje ste prethodno unijeli (npr. lozinke), pomažu u identificiranju onih dijelova web stranice koju korisnici najčešće posjećuju i stalnog prilagođavanja web stranice Vašim preferencijama. Trajni kolačići koji se putem naših stranica instaliraju na Vašem računalu mogu sadržavati i osobne identifikacijske podatke, ali samo u slučajevima kada ste odnosne podatke sami unijeli na web stranicu u postupku prijavljivanja ili ako ste na drugi način dali privolu za pohranjivanje tih podataka na stranici. Osim u potonjem slučaju, poslužitelj na kojem se nalazi naša Web Stranica prepoznaje samo da se neidentificirani korisnik sa Vašim „kolačićem“ vratio na stranicu.

· Web Stranica i Abbottove Web Stranice koriste i tzv. „web beacon“ – web pratilice/oznake (koji dolaze pod različitim nazivima kao što su Internet tagovi, single pixel GIF, prazni (eng. clear) GIF ili nevidljiv i (eng. invisible) GIF). Web pratilica je sićušna slika na web stranici ili u e-mail poruci koja se koristi za praćenje stranica koje ste pregledavali ili poruka koje ste otvarali. Web pratilice prenose web poslužitelju podatke kao što su IP adrese i verzije preglednika na računalima korisnika. Web pratilice mogu se instalirati na on-line oglasima koji dovode korisnike na naše stranice ili na različitim mjestima naših stranica. Web pratilice nam daju informacije o tome koliko puta je stranica otvorena i koji je sadržaj pregledavan.


Što mogu učiniti u vezi sa Abbottovim korištenjem kolačića i tehnologija za praćenje?

· svaka web stranica sadrži vlastite postavke o izboru koji imate u vezi Abbottovog korištenja kolačića i tehnologija za praćenje.

· tako je moguće da ćete na nekim Abbottovim Web Stranicama biti zamoljeni za davanje privole za korištenje kolačića i/ili ostalih tehnologija praćenja koje se koriste na tim stranicama. Kolačići koji su nužni za funkcionalnost stranice će se nastaviti koristiti bez obzira jeste li dali privolu. Druge vrste kolačića i tehnologija za praćenje će biti isključene sve dok ne dadete privolu za njihovo korištenje. Kao posljedica potonjeg, funkcionalnost takvih stranica može biti smanjena sve dok ne dadete privolu.

· na nekim Abbottovim Web Stranicama ponuditi će Vam se opcijska pitanja ili polja u kojima ćete moći izjaviti da ne želite da odnosna web stranica koristi kolačiće i ostale tehnologije za praćenje koje nisu  nužne za funkcionalnost stranice. Vašim odabirom ponuđene tzv. opt-out opcije funkcionalnost stranice može biti smanjena.

· neki Vam Internet preglednici (eng. browser) omogućavaju da ograničite ili onemogućite korištenje kolačića i ostalih tehnologija za praćenje. Molimo Vas da se o toj mogućnosti informirate pregledom Vašeg web preglednika (općenito, takve je upute moguće pronaći u izborniku „Pomoć/Help“).


Prikuplja li Abbott „osjetljive“ Osobne Podatke?

· Abbott prikuplja putem nekih Abbottovih Web Stranica osobne podatke o zdravlju koje se u  nekim državama smatraju „osjetljivim“ odnosno posebnim kategorijama osobnih podataka.

· U svim slučajevima obrade takvih podataka Abbott će primijeniti dodatne mjere predviđene nacionalnim propisima. Pored toga, pojedina Abbottova povezana društva ili podružnice mogu primijeniti i određene mjere koje zahtijevaju lokalni običaji ili društvena pravila. Davanjem posebnih kategorija osobnih podataka (ako se traže na Abbottovoj Web Stranici), dajete Abbottu privolu za prikupljanje, prijenos, pohranu i obradu takvih podataka.


U kojim okolnostima i za koju svrhu Abbott može prikupljati i koristiti osobne podatke?

· Abbott će koristiti Vaše osobne podatke koje mu stavite na raspolaganje korištenjem Web Stranice u svrhu odgovaranja na Vaša pitanja i osiguranja kvalitetne korisničke podrške.

· Vaše osobne podatke možemo  koristiti i u ostale poslovne svrhe, primjerice, u svrhu promotivne i nepromotivne komunikacije o Abbottovim proizvodima i uslugama (primjerice, slanjem obavijesti, newslettera, poziva na sudjelovanje u našim anketama o proizvodima i slično, u elektroničkom ili bilo kojem drugom mediju). U svim slučajevima takve komunikacije i obrade osobnih podataka, Vaši će se osobni podaci obrađivati samo uz Vašu prethodnu privolu (engl. opt-in).


Hoće li Abbott povezivati osobne podatke koje dadete putem Web Stranice sa ostalim Vašim osobnim podacima? 

· Abbott može objedinjavati osobne podatke korisnika ove Web Stranice sa osobnim podacima koje ste dali koristeći neku drugu Abbottovu Web Stranicu.

· Abbott može povezivati osobne podatke koje ste nam dali on-line  sa Vašim osobnim podacima prikupljenim off-line.

· Abbott može povezivati osobne podatke koje ste nam dali sa Vašim podacima sadržanim u evidencijama trećih osoba.

· Abbott koristi tako objedinjene podatke u svrhu poboljšanja kvalitete Web Stranice, ostalih Abbottovih WebStranica i Abbottovih proizvoda, unapređenja naših marketinških i istraživačkih aktivnosti te u svrhu poboljšanja drugih poslovnih aktivnosti.


Mogu li i kako utjecati na način na koji Abbott prikuplja i koristi moje osobne podatke?

· Uvijek  možete ograničiti količinu i vrstu osobnih podataka koje dajete Abbottu na način da ih jednostavno ne unesete u za to predviđene obrasce ili polja na Web Stranici ili Abbottovim Web Stranicama.

· Ipak, neke od naših online usluga dostupne su samo ako korisnik unese tražene osobne podatke. Na drugim dijelovima Web Stranice ili Abbottovih Web Stranica možete primiti upit želite li dati svoju privolu za uključivanje ili isključivanje iz naše mailing liste radi dostave obavijesti o ponudama, promotivnim akcijama i dodatnim uslugama koje bi Vas mogle zanimati.


Daje li Abbott osobne podatke na korištenje trećim osobama?

· Abbott neće prodavati ili davati na korištenje Vaše osobne podatke trećim osobama, osim u slučaju prodaje ili prijenosa proizvoda ili poslovanja/poduzeća ili u slučaju zajedničkog marketinškog programa.

· Abbott može Vaše osobne podatke učiniti dostupnim trećim osobama sa kojima će Abbott sudjelovati u zajedničkim marketinškim programima ili aktivnostima. Abbottova je praksa da Vas u takvim slučajevima informira želite li se prijaviti za sudjelovanje u programu koji se provodi u suradnji sa drugom kompanijom koja može imati pristup Vašim osobnim podacima.

· Abbott također može Vaše osobne podatke podijeliti sa dobavljačima koji temeljem ugovora Abbottu pružaju poslovne usluge. U svim takvim slučajevima u kojima će Abbott Vaše osobne podatke dati na korištenje takvim dobavljačima, Abbottova je praksa da obveže odnosne dobavljače na čuvanje povjerljivosti Vaših osobnih podataka i da njihovo korištenje ograniči samo u svrhu izvršavanja obveza/ugovora sa Abbottom.

· Abbott može Vaše osobne podatke učiniti dostupnim trećim osobama u vezi sa prodajom ili prijenosom nekog svog proizvoda ili poslovanja/poduzeća sa svrhom omogućavanja kupcu nastavka pružanja informacija i usluga.

· Abbott pridržava pravo otkrivanja Vaših osobnih podataka odgovarajući na zahtjeve nadležnih državnih tijela, u svim situacijama kada to traže interesi nacionalne sigurnosti i uvijek kada je to određeno zakonom.


Tko će unutar Abbotta imati pravo pristupa Vašim osobnim podacima?

· Osobni podaci bit će dostupni povezanim društvima Abbotta i ograničenom broju Abbottovih zaposlenika u tim društvima.

· Naše zaposlenike treniramo o važnosti čuvanja privatnosti i o načinima pravilnog i sigurnog rukovanja i upravljanja korisničkim podacima.


Koje mjere zaštite osobnih podataka primjenjuje Abbott ?

· Abbottova je praksa da osigurava svaku Abbottovu Web Stranica, uključivo i ovu Web Stranicu, na kojoj se prikupljaju osobni podaci.

· Međutim, tajnost osobnih podataka koji se prenose putem interneta ne može se jamčiti. Zato Vas upozoravamo da uvijek budete oprezni kad osobne podatke prenosite internetom.

· Abbott ne jamči da neovlaštene treće osobe neće moći ostvariti pristup Vašim osobnim podacima.

· Stoga, kad unosite osobne podatke na Web Stranicu ili druge Abbottove Web Stranice morate sami procijeniti koristi i rizike. Uz to, na Web Stranici na koju se odnose ova Pravila uvijek ćete primiti obavijest s upozorenjem da napuštate Web Stranicu i putem poveznice na Web Stranici (engl. link) pristupate web stranici trećih osoba. U svim takvim slučajevima savjetujemo da prije davanja osobnih podataka uvijek provjerite uvjete obrade tih podataka koje treće osobe objavljuju na svojim stranicama.


Kako Abbott štiti privatnost djece?

· Abbott ne prikuplja niti svjesno koristi osobne podatke djece (pri čemu se djecom smatraju osobe mlađe od 18 godina) ni na Stranici niti na Abbottovim mrežnim stranicama. Abbott svjesno ne dozvoljava djeci naručivanje Abbottovih proizvoda, komunikaciju sa svojim službama za korisnike niti korištenje bilo koje online usluge na Stranici i drugim Abbottovim mrežnim stranicama.

· Ako ste roditelj i saznali ste da nam je Vaše dijete dostavilo podatke, molimo Vas da nam se obratite na jedan od niže navedenih načina radi rješavanja takve situacije.


Kako mogu izmijeniti ili brisati osobne podatke iz evidencija o kupcima?

Uz Vašu pomoć, Abbott će se pobrinuti da osobni podaci budu uvijek točni i ažurni. Vaše je pravo zahtijevati brisanje, izmjene ili ispravljanje Vaših osobnih podataka. Molimo Vas da nam sve takve zahtjeve uputite na jedan od niže navednih načina.

Prenosi li Abbott osobne podatke u druge države? 

· Možda ćemo prenositi Vaše osobne podatke izvan Europskog gospodarskog područja (EGP) trećim zemljama koje ne nude istu razinu zaštite koja je obvezna u EGP.

· Kako bismo zaštitili Vaše osobne podatke, takve ćemo prijenose obavljati samo na temelju (i) odluke Europske komisije o primjerenosti koja dopušta takav prijenos, ili (ii) temeljem standardnih ugovornih klauzula odobrenih u EU.

· Napominjemo da je Abbott sklopio ugovore o prijenosu podataka na temelju standardnih ugovornih klauzula EU-a za prijenos osobnih podataka iz EGP-a trećim zemljama, što uključuje Sjedinjene Američke Države. Da biste pristupili standardnim ugovornim klauzulama EU-a koje koristimo za izvoz Vaših osobnih podataka iz EGP-a ili dobili njihovu kopiju, obratite se našem službeniku za zaštitu osobnih podataka EU-a (pojedinosti u nastavku).


Koja su Vaša prava? 

Uz primjenu ograničenja koja mogu biti utemeljena na važećim zakonima, uvijek imate sljedeća prava:

· pravo ispravljanja ili brisanja svih pogrešnih ili nepotpunih osobnih podataka koje Abbott ima o Vama;

· pravo podnošenja u svako doba zahtjeva za isključivanje sa mailing liste primatelja bilo kojih marketinških materijala.  To će biti navedeno na dnu svake poruke e-pošte koju primite od nas;

· pravo dobivanja informacija o obrađivanju Vaših osobnih podataka, uključivo i pravo pristupa osobnim podacima koje Abbott ima o Vama;

· u nekim slučajevima, pravo ulaganja prigovora na obradu Vaših osobnih podataka iz opravdanih razloga;

· pravo da ne budete pogođeni odlukama koje se temelje isključivo na automatiziranoj obradi podataka sa ciljem procjene određenih osobnih aspekata koji se odnose na Vas, kao što su analitički podaci koji se temelje na ponašanju. U dijelu ovih Pravila o korištenju kolačića možete pročitati više informacija o ostvarivanju tog prava ako je naznačeno da se upotrebljavaju kolačići;

· ako se obrada osobnih podataka temelji na Vašoj privoli ili je obrada nužna za izvršavanje ugovora,  imate pravo na prenošenje tih osobnih podataka drugoj osobi ili, ako je to tehnički izvedivo za nas, drugoj kompaniji;

· pravo podnošenja žalbe nacionalnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka ili za naknadu bilo kakve štete koju pretrpite; i

· pravo na povlačenje privole za obradu Vaših osobnih podataka od Abbotta, bez ikakvih posljedica.

Koliko dugo Abbott čuva Vaše osobne podatke?

· Vaši osobni podaci će se čuvati dok god je to potrebno za isporuku i stavljanje na raspolaganje aplikacije, usluge ili proizvoda koji ste zatražili ili u skladu sa svim zakonskim zahtjevima, uključujući i zahtjeve sigurnosti proizvoda ili medicinskih proizvoda.

· Molimo Vas da se za dodatne informacije obratite se lokalnoj službi za korisnike ureda službenika za zaštitu osobnih podataka EU-a koristeći podatke u nastavku.


Kako mogu kontaktirati Abbott? 

· Imate li bilo  kakva pitanja u vezi sa obradom Vaših osobnih podataka, molimo Vas da nam se obratite ili putem izbornika „Kontakt“ na Web Stranici koju ste posjetili. Alternativno, možete pisati na adresu

Abbott Laboratories d.o.o.

n/r službenik za zaštitu osobnih podataka (ili pomoćnik)

Koranska 2

10 000 Zagreb

ili na našeg EU službenika za zaštitu osobnih podataka na

http://www.eu-dpo.abbott.com/

· Molimo Vas da u svim Vašim dopisima Abbottu naznačite Vašu e-mail adresu koju ste koristili prilikom prijavljivanja (ako je relevantno), adresu na Web Stranici ili da navedete za koji ste Abbottov program dali Vaše osobne podatke (npr. Abbott.com itd) i da što detaljnije opišete što je Vaš zahtjev.


Kako ću znati je li Abbott ažurirao ova Pravila?

· Ne dovodeći u pitanje Vaša prava zajamčena važećim zakonima, Abbott pridržava pravo izmjena ovih Pravila bez obveze Vašeg prethodog obavještavanja, sa svrhom praćenja tehnološkog napretka i kada su izmjene uvjetovane zakonodavnim ili regulatornim promjenama i radi usklađivanja sa dobrim poslovnim praksama.

· Izmijeni li Abbott svoja Pravila ažurirana Pravila će odražavati sve takve promjene, o čemu ćemo Vas obavijestiti unosom datuma posljednje izmjene Pravila koji je naveden na  početku Pravila.