ČESTO POSTAVLJANA PITANJA: NAUČITE VIŠE O FREESTYLE LIBRE SUSTAVU

Imate li pitanja na koja tražite odgovore?

Odaberite jednu od sljedećih kategorija kako biste pronašli odgovor na najčešće postavljena pitanja.

NAJČEŠĆA PITANJA VEZANA ZA SOFTVER

U slučaju poteškoća oko tumačenja i razumijevanja rezultata očitavanja, pogledajte Korisnički priručnik za softver ili se konzultirajte sa svojim liječnikom.

Grafikon ambulantnog glukoznog profila – AGP grafikon, koji se može vidjeti kod pojedinih izvješća, omogućava vizualni prikaz kretanja razine glukoze u određenom vremenskom rasponu.

Radi se o podacima razine glukoze kroz 5 i više dana koji su grafički prikazani unutar jedinstvene 24-satne krivulje. Ovako prikazani podaci omogućavaju lako uočavanje obrazaca i glukovarijabilnosti koje mogu biti uobičajene za pojedino doba dana.

Moguće je izraditi ukupno 11 bilješki: 5 standardnih i 6 prilagođenih.

Moguće je izraditi do 12 podsjetnika.

Za izradu svih 12 podsjetnika, trebat će Vam FreeStyle Libre softver.

Medijan –  linija koja označava vrijednost na kojoj se pola očitanih razina glukoze nalazi ispod, a pola iznad linije

Od 25. do 75. percentila – onih 50% vrijednosti koje su najbliže vrijednosti medijana

Od 10. do 90. percentila – izvan ovih vrijednosti nalazi se 10% vrijednosti koje najviše odstupaju od vrijednosti medijana u oba smjera

eA1c je procijenjena vrijednost za glikolizirani hemoglobin (HbA1c) koja se bazira na prosjeku razina glukoze izmjerenih senzorom unutar odabranog vremenskog perioda.
eA1c se izračunava pomoću formule (pogledajte niže navedenu referencu)*. eA1c ne služi niti je predviđen kao zamjena za laboratorijsko testiranje razine glikoliziranog hemoglobina. Umjesto toga, ova vrijednost može poslužiti u praćenju promjena vrijednosti eA1c tijekom vremena.

* Nathan DM, Kuenen J, Borg R, et al. Translating the HbA1c assay into estimated average glucose values. Diabetes Care . 2008;31:1473-1478.