ČESTO POSTAVLJANA PITANJA: NAUČITE VIŠE O FREESTYLE LIBRE SUSTAVU

Imate li pitanja na koja tražite odgovore?

Odaberite jednu od sljedećih kategorija kako biste pronašli odgovor na najčešće postavljena pitanja.

NAJČEŠĆA PITANJA VEZANA ZA SOFTVER

Ne, FreeStyle Libre softver nije neophodan za korištenje FreeStyle Libre sustava, ali može pomoći lakše uočiti trendove i obrasce kretanja glukoze.

Softver se može koristiti za lakše i jednostavnije prepoznavanje trendova i obrazaca kretanja razine glukoze.

Primjerice, može se uočiti da tijekom određenog doba dana razina glukoze ima konstantnu tendenciju rasta ili pada.

Fokusiranjem na taj dio, moguće je ostvariti napredak i poboljšanje kontrole bolesti.

Softver se također može koristiti za postavljanje ili aktiviranje pojedinih funkcija na čitaču.

Za više detalja pogledajte odgovor na pitanje “Mogu li koristiti softver za pokretanje ili mijenjanje postavki na čitaču?”.

Softver je besplatan i bez ograničenja pa ga možete koristiti onoliko dugo koliko to želite.

Da, softver je kompatibilan sa sljedećim Microsoft Windows operativnim sustavima:

• Microsoft Windows 7 (32-bitni ili 64-bitni)
• Microsoft Windows 8 (32-bitni ili 64-bitni)
• Microsoft Windows 10 (32-bitni ili 64-bitni)

Da, softver je kompatibilan sa sljedećim Mac operativnim sustavom:
• macOS High Sierra

Ako nemate problema s instalacijom drugih softvera na svoje računalo, onda ćete moći instalirati i FreeStyle Libre softver. Ako nemate dopuštenje za instalaciju na svom računalu, primjerice na radnom mjestu, zatražite pomoć administratora.

Da, možete koristiti softver da biste postavili ili promijenili sljedeće postavke Vašeg čitača:

Vrijeme i datum: promijenite vrijeme i datum na čitaču da bi se poklopilo s vremenom i datumom na računalu.

Također postoji mogućnost promjene postavki sata na 12-satni ili 24-satni prikaz.

UPOZORENJE: izuzetno je važno postaviti točno vrijeme i datum jer oni utječu na podatke i postavke čitača.

Zvukovi i vibracije: možete promijeniti jačinu tonova obavijesti, upaliti ili ugasiti tonove obavijesti, vibracije i tonove na zaslonu osjetljivom na dodir.

Jezik: promijenite jezik (ova opcija dostupna je samo kod višejezičnih čitača).

Definirajte raspon glukoze: postavite ciljni raspon glukoze na čitaču. U suradnji sa svojim liječnikom definirajte svoj ciljni raspon glukoze u rasponu od 3,9 do 10,00 mmol/l.

Napomena: na čitaču se ciljni raspon glukoze prikazuje pomoću grafikona glukoze i koristi za izračun vremena unutar ciljnog raspona.

Profil čitača: promijenite ime i/ili ID (identifikacijski broj)  koji će biti otisnuti na izvještajima.

Ime i ID će biti pohranjeni, ali se neće vidjeti na čitaču.

Bilješke: dodajte bilješke kao što su “vježbanje” ili “hrana” na rezultate očitanja razine glukoze i prenesite ih na čitač ili izradite vlastite prilagođene bilješke.

Podsjetnici: promijenite ili postavite podsjetnike za provjeru razine glukoze ili uzimanje inzulina na čitaču ili izradite vlastiti prilagođeni podsjetnik.

Dijeljenje podataka s liječnikom se uvijek preporučuje jer se tako lakše dogovara i upravlja dnevnom rutinom.

Preuzimanje i korištenje FreeStyleLibre softvera je besplatno kako za vas, tako i za vašeg liječnika.

Ako je nadogradnja FreeStyleLibre softvera dostupna, na glavnom ekranu pojavit će se obavijest.

Slijedite upute s ekrana za pokretanje nadogradnje.

Napomena: za primanje obavijesti o nadogradnji potrebno je imati aktivnu internetsku vezu.