ČESTO POSTAVLJANA PITANJA: NAUČITE VIŠE O FREESTYLE LIBRE SUSTAVU

Imate li pitanja na koja tražite odgovore?

Odaberite jednu od sljedećih kategorija kako biste pronašli odgovor na najčešće postavljena pitanja.

NAJČEŠĆA PITANJA VEZANA UZ SENZOR

Senzor je visine 5 mm i promjera 35 mm. Dio senzora koji ide pod kožu uži je od 0,4 mm, a umeće se na dubini od 5 mm. U istraživanju koje je proveo Abbott Diabetes Care, korisnici su se složili da umetanje senzora nije bolnije od uboda u jagodicu prsta tijekom određivanja razine glukoze u krvi*.

*Podaci dostupni u  Abbott Diabetes Care.

Senzor automatski mjeri razinu glukoze svake minute i pohranjuje očitanja u 15-minutnim intervalima tijekom 8 sati. Kada se čitačem skenira senzor, na čitač se automatski prenose podaci sa senzora pohranjeni u posljednjih 8 sati.

Možete skenirati onoliko često koliko to želite, ali očitanje se neće promijeniti u periodu kraćem od 60 sekundi.

Da bi senzor mogao biti malih dimenzija, prostor  za pohranu podataka je ograničen. Da bi se osigurala pohrana podataka tijekom 8 sati (što je prosječno vrijeme spavanja), odabran je 15-minutni interval.

Senzor se na stražnju stranu nadlaktice stavlja pomoću uređaja koji se naziva aplikator. Tijekom aplikacije, mali (5 mm) sterilni filament ulazi pod kožu i ostaje pričvršćen na mjestu zahvaljujući ljepljivoj podlozi. Prema studiji koju je proveo Abbott Diabetes Care, većina korisnika složila se da umetanje senzora nije bolnije od uboda u jagodicu prsta tijekom određivanja razine glukoze u krvi*.

*Podaci dostupni u  Abbott Diabetes Care.

Ovaj senzor dizajniran je tako da prijanja na stražnji dio nadlaktice pružajući točno mjerenje razine glukoze u periodu do 14 dana. Nakon toga senzor treba ukloniti odljepljivanjem podloge.

Senzor se jedino može nositi na stražnjoj strani nadlaktice.

Dio senzora koji ulazi pod kožu nije širi od 0,4 mm (usporedbe radi, standardna debljina ljudske vlasi iznosi 1 mm) i umeće se ispod površine kože na dubini od 5 mm, tako da većina ljudi prilikom nošenja uopće ne osjeća njegovu prisutnost. Prema studiji koju je proveo Abbott Diabetes Care, većina korisnika tvrdi da nisu osjetili nikakve smetnje tijekom nošenja FreeStyle Libra senzora*

*Podaci dostupni u  Abbott Diabetes Care.

Očitavanje razine glukoze nije ograničeno tijekom nošenja senzora. Da bi se dobila 24-satna glikemijska slika, senzor je potrebno skenirati barem jedanput svakih 8 sati.