ČESTO POSTAVLJANA PITANJA: NAUČITE VIŠE O FREESTYLE LIBRE SUSTAVU

Imate li pitanja na koja tražite odgovore?

Odaberite jednu od sljedećih kategorija kako biste pronašli odgovor na najčešće postavljena pitanja.

NAJČEŠĆA PITANJA VEZANA UZ PROIZVOD

Moguće je izraditi do 12 podsjetnika.

Za kreiranje svih 12 podsjetnika, trebat će Vam FreeStyle Libre softver.

Moguće je izraditi ukupno 11 bilješki: 5 standardnih i 6 prilagođenih.

Medijan –  linija koja označava vrijednost na kojoj se pola očitanih razina glukoze nalazi ispod, a pola iznad linije.

Od 25. do 75. percentila – onih 50% vrijednosti koje su najbliže vrijednosti medijana.

Od 10. do 90. percentila – izvan ovih vrijednosti nalazi se 10% vrijednosti koje najviše odstupaju od vrijednosti medijana u oba smjera.

Grafikon ambulantnog glukoznog profila – AGP grafikon, koji se može vidjeti kod pojedinih izvješća, omogućava vizualni prikaz  kretanja  razina glukoze u određenom vremenskom rasponu. Radi se o podacima razine glukoze sa senzora prikupljenih kroz 5 i više dana, koji su grafički prikazani unutar jedinstvene 24-satne krivulje. Ovako prikazani podaci omogućavaju lako uočavanje obrazaca i glukokovarijabilnosti  koje mogu biti uobičajene za pojedino doba dana.

eA1c je procijenjena vrijednost za glikolizirani hemoglobin (HbA1c) koja se bazira na prosjeku razina glukoze izmjerenih senzorom unutar odabranog vremenskog perioda.
eA1c se izračunava pomoću formule (pogledajte niže navedenu referencu)*. eA1c ne služi niti je predviđen kao zamjena za laboratorijsko testiranje razine glikoliziranog hemoglobina. Umjesto toga, ova vrijednost može poslužiti u praćenju promjena vrijednosti eA1c tijekom vremena.

* Nathan DM, Kuenen J, Borg R, et al. Translating the HbA1c assay into estimated average glucose values. Diabetes Care . 2008;31:1473-1478.

U slučaju poteškoća oko tumačenja i razumijevanja rezultata očitavanja, pogledajte Korisnički priručnik za softver ili se konzultirajte sa svojim liječnikom.

Ako je nadogradnja FreeStyle Libre softvera dostupna, na glavnom ekranu pojavit će se obavijest. Slijedite upute s ekrana da biste pokrenuli nadogradnju.

Napomena: za primanje obavijesti o nadogradnji potrebno je imati aktivnu internetsku vezu.

Dijeljenje podataka s liječnikom se uvijek preporučuje jer se tako lakše dogovara i upravlja dnevnom rutinom.

Preuzimanje i korištenje FreeStyle Libre softvera je besplatno, kako za Vas, tako i za Vašeg liječnika.

Da, možete koristiti softver da biste postavili ili promijenili sljedeće postavke Vašeg čitača:

Vrijeme i datum: promijenite vrijeme i datum na čitaču tako da ga uskladite s vremenom i datumom na računalu.

Također, postoji mogućnost promjene postavki sata na 12-satni ili 24-satni prikaz.

UPOZORENJE: izuzetno je važno postaviti točno vrijeme i datum jer oni utječu na podatke i postavke čitača.

Zvukovi i vibracije: možete promijeniti jačinu tonova obavijesti, uključiti ili isključiti tonove obavijesti, vibracije i tonove na zaslonu osjetljivom na dodir.

Jezik: promijenite jezik (ova opcija dostupna je samo kod višejezičnih čitača).

Definirajte raspon glukoze: postavite ciljni raspon glukoze na čitaču. U suradnji sa svojim liječnikom definirajte svoj ciljni raspon glukoze. Može se postaviti  u rasponu od 3,9 do 10,00 mmol/l.

Napomena: na čitaču se ciljni raspon glukoze prikazuje pomoću grafikona glukoze i koristi za izračun vremena unutar ciljnog raspona.

Profil čitača: promijenite ime i/ili ID (identifikacijski broj) koji će biti otisnuti na izvještajima. Ime i ID će biti pohranjeni, ali se neće vidjeti na čitaču.

Bilješke: dodajte bilješke kao što su “vježbanje” ili “hrana” na rezultate očitanja glukoze i prenesite ih na čitač, ili izradite vlastite prilagođene bilješke.

Podsjetnici: promijenite ili postavite podsjetnike za provjeru razine glukoze ili uzimanje inzulina na čitaču, ili izradite vlastiti prilagođeni podsjetnik.

Ako nemate problema s instalacijom drugih softvera na svoje računalo, onda ćete moći instalirati i FreeStyle Libre softver. Ako nemate dopuštenje za instalaciju na svom računalu, primjerice na radnom mjestu, zatražite pomoć administratora.