ČESTO POSTAVLJANA PITANJA: NAUČITE VIŠE O FREESTYLE LIBRE SUSTAVU

Imate li pitanja na koja tražite odgovore?

Odaberite jednu od sljedećih kategorija kako biste pronašli odgovor na najčešće postavljena pitanja.

NAJČEŠĆA DRUGA PITANJA

Engleska riječ flash mogla bi se prevesti na hrvatski kao bljesak i tako opisati činjenicu da korisnici FreeStyle Libre sustava mogu u trenutku, poput bljeska, dobiti podatak o razini glukoze jednostavnim skeniranjem senzora pomoću čitača*. Takvo očitavanje razine glukoze omogućava i brz uvid u opće stanje, kako samim korisnicima, osobama koje boluju od šećerne bolesti, tako i stručnom medicinskom osoblju.

* Određivanje glukoze iz krvi iz jagodice prsta pomoću uređaja za samokontrolu glukoze u krvi nužno je provesti u situacijama brzih promjena razine glukoze kad očitana razina glukoze u međustaničnoj tekućini možda ne odražava stvarno stanje, kad očitanje sustava ukazuje na hipoglikemiju ili prijeteću hipoglikemiju ili kad prateći simptomi nisu u skladu s podacima koje sustav očitava.

Društvo Abbott Diabetes Care posvećeno je proizvodnji pomagala čija je primjena sigurna za korisnike. Nakon aplikacije senzora, potrebno je određeno vrijeme za uravnoteženje/prilagođavanje senzora na tijelo korisnika. Provedenim ispitivanjima ustanovili smo da nije uvijek lako  točno izmjeriti glukozu ako se senzor nije prilagodio, odnosno uravnotežio s tijelom korisnika. Zato je važno da prije korištenja sustava pričekamo sat vremena i tako osiguramo točna očitanja glukoze.

Uz očitanje glukoze,  pomoću FreeStyle Libre flash sustava za praćenje glukoze korisniku se na čitaču   prikazuju strelice koje ukazuju na smjer i brzinu kretanja glukoze. Dakle, osim trenutačne razine glukoze, u  svakom trenutku znate u kojem se smjeru glukoza kreće. Ovisno o smjeru prikazane strelice, znate je li razina glukoze u porastu, padu ili je stabilna te tako možete lakše donijeti odluku o daljnjim koracima.

Dijelovi sustava namijenjeni za jednokratnu primjenu moraju se odložiti u otpad u skladu s lokalnim  propisima o zbrinjavanju medicinskog otpada, elektroničke opreme, baterija, oštrih predmeta i materijala koji su potencijalno bili u kontaktu s tjelesnim tekućinama.

To znači da se iskorišteni aplikator i pakiranje senzora moraju odložiti u posebne spremnike predviđene za odlaganje opasnog i zaraznog medicinskog otpada u skladu s odredbama zakona o čemu više možete doznati od medicinskog osoblja u medicinskoj ustanovi u koju odlazite. Ipak, većina osoba koje boluju od šećerne bolesti već su dobro upoznate s ovim pravilima i znaju kako i gdje odložiti potencijalno opasan medicinski otpad.  Iskorišteni senzor mora se skinuti s kože, prebrisati maramicom natopljenom dezinfekcijskih sredstvom i tada odložiti kao elektronički otpad (vrijede ista pravila kao i za odlaganje iskorištenih baterija).

Čitač je potrebno čuvati na temperaturi od – 20 °C do 60 °C, dok se senzor pohranjuje na 4 °C – 25°C.

Ne, FreeStyle Libre senzor kalibriran je tijekom proizvodnje pa ponovna kalibracija nije potrebna. Senzor se aktivira skeniranjem te jedan sat nakon aktivacije  započinje s automatskim mjerenjem i pohranjivanjem očitanja.

Kako biste očitali razinu glukoze, potrebno je samo prijeći čitačem preko senzora i skenirati ga.
Ovakvim jednostavnim skeniranjem dobit ćete više podataka nego prilikom mjerenja vrijednosti glukoze u krvi.* Isto tako, FreeStyle Libre sustav ima programsku podršku, softver, pomoću koje se mogu generirati jezgrovita izvješća s analizama podataka o vašoj glukozi.

* Određivanje glukoze iz krvi iz jagodice prsta pomoću uređaja za samokontrolu glukoze u krvi nužno je provesti u situacijama brzih promjena razine glukoze kad očitana razina glukoza glukoze u međustaničnoj tekućini možda ne odražava stvarno stanje, kad očitanje sustava ukazuje na hipoglikemiju ili prijeteću hipoglikemiju ili kad prateći simptomi nisu u skladu s podacima koje sustav očitava.

Ovaj sustav omogućava brzo i diskretno očitavanje razine glukoze. Također osigurava cjelovitu sliku kretanja glukoze jer skeniranjem dobivate ne samo trenutačnu razinu glukoze nego i uvid njene promjene.
Upravo to je jedinstvena značajka flash sustava za praćenje glukoze – brzim skeniranjem dobiva se cjeloviti prikaz kretanja glukoze uključujući trenutačno razinu , podatke o kretanju glukoze tijekom posljednjih 8 sati i strelice kojima se prikazuje smjer kretanja razine glukoze ovisno o tome raste li, pada ili je stabilna.

Pomoću ugrađenog uređaja možete izmjeriti razinu ketona u krvi primjenom FreeStyle Optium β ketone test-traka za mjerenje ketona u krvi. Mjerenje vrijednosti ketona u krvi možete provesti samo na uzorku krvi iz jagodice prsta. Prije korištenja ugrađenog uređaja pročitajte uputu za uporabu test-traka.