OBAVEZNI PODATCI

1. Naziv i skraćeni naziv tvrtke
ABBOTT LABORATORIES društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
English: ABBOTT LABORATORIES limited liability company for trade and services

ABBOTT LABORATORIES d.o.o.
English: ABBOTT LABORATORIES Ltd.

2. Sjedište tvrtke
Sjedište/adresa:
Zagreb (Grad Zagreb)
Koranska 2

3. Sud kod kojeg je tvrtka upisana u Sudski registar
Nadležni sud:
Trgovački sud u Zagrebu

4.  Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar
MBS: 080498236

5. Naziv i sjedište financijskih institucija u kojima tvrtka ima otvorene račune zajedno s brojevima računa
Tvrtka:
PRIVREDNA BANKA ZAGREB – DIONIČKO DRUŠTVA

Skraćena tvrtka:
Privredna banka Zagreb d.d.

Sjedište:
Radnička cesta 50, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: 01 636 0000
Faks: 01 636 0063
www.pbz.hr

ABBOTT LABORATORIES D.O.O.
IBAN: HR3923400091110955174
IBAN: HR3023400091510955206
IBAN: HR3023400091510955214

6. Prezimena i najmanje jedno ime člana Uprave društva
Osobe ovlaštene za zastupanje:
Joško Guberina
direktor
– zastupa društvo pojedinačno i samostalno, postao direktor dana 23.1.2013. godine

Edita Blažević
direktor
– zastupa društvo pojedinačno i samostalno od 16.03.2018. godine

Stanko Klipa
direktor
– zastupa društvo pojedinačno i samostalno od 16.03.2018. godine

Anita Pierce Bakker
direktor
– zastupa društvo pojedinačno i samostalno od 7.ožujka.2019. godine

7. Iznos temeljnog kapitala i da li je uplaćen u cjelosti
Temeljni kapital: 1.000.000,00 kn
Uplaćen u cjelosti.