Prodaja freestyle libre - Bontech

FreeStyle Libre dostupan je putem web shopa i u poslovnicama Bontecha.

KUPI

POPIS POSLOVNICA GDJE SE MOŽE NABAVITI FREESTYLE LIBRE

Zagreb
Zajčeva 30

Zagreb
Vinogradska 15

Zagreb Rebro
Kišpatićeva 12

Zagreb
Ilica 169

Zabok
1. Gupca 45A

Sisak
Josipa Jurja Strossmayera 9

Karlovac
Andrije Štampara 6

Varaždin
Milkovićeva 36

Bjelovar
1. Mihanovića 13D

Čakovec I
1. G. Kovačića 1e

Čakovec II
Ul. Ivana Gorana Kovačića 20

Koprivnica
Ulica dr. Željka Selingera 2A

Ogulin
Kardinala Alojzija Stepinca 1

Pakrac
Bolnička 13

Virovitica
Gajeva 19

Nova Gradiška
1. J. Strossmayera 24

Rijeka
Nikole Tesle 9

Gospić
Kaniška 62

Našice
Ulica Bana Jelačića 17

Slavonski Brod
Andrije Štampara 47

Pula
Santoriova 10

Zadar
Poljana Pape Aleksandra III br.1

Osijek
Josipa Huttlera 17

Vinkovci
Kralja Zvonimira 62

Šibenik
Karla Vipauca 15

Vukovar
Županijska 45

Split I
A. B. Šimića 48

Split II
Obala kneza Branimira 16

Dubrovnik
Dr. Roka Mišetića 2

Zagreb
Zajčeva 30

Zagreb
Vinogradska 15

Zagreb Rebro
Kišpatićeva 12

Zagreb
Ilica 169

Zabok
1. Gupca 45A

Sisak
Josipa Jurja Strossmayera 9

Karlovac
Andrije Štampara 6

Varaždin
Milkovićeva 36

Bjelovar
1. Mihanovića 13D

Čakovec I
1. G. Kovačića 1e

Čakovec II
Ul. Ivana Gorana Kovačića 20

Koprivnica
Ulica dr. Željka Selingera 2A

Ogulin
Kardinala Alojzija Stepinca 1

Pakrac
Bolnička 13

Virovitica
Gajeva 19

Nova Gradiška
1. J. Strossmayera 24

Rijeka
Nikole Tesle 9

Gospić
Kaniška 62

Našice
Ulica Bana Jelačića 17

Slavonski Brod
Andrije Štampara 47

Pula
Santoriova 10

Zadar
Poljana Pape Aleksandra III br.1

Osijek
Josipa Huttlera 17

Vinkovci
Kralja Zvonimira 62

Šibenik
Karla Vipauca 15

Vukovar
Županijska 45

Split I
A. B. Šimića 48

Split II
Obala kneza Branimira 16

Dubrovnik
Dr. Roka Mišetića 2

1. TKO IMA PRAVO NA FREESTYLE LIBRE SUSTAV?

Za osigurane osobe koje boluju od šećerne bolesti:

1. djeca koja boluju od šećerne bolesti tipa 1, od navršene 4. do navršene 18. godine života (nakon navršene 18. godine života provodi se evaluacija o uspješnosti liječenja i procjena indikacije za daljnje korištenje)

2. trudnice sa šećernom bolesti tipa 1 i one koje boluju od šećerne bolesti tipa 2 tijekom trudnoće i ako su na bazal-bolus terapiji inzulinom (s 4 i više doza inzulina)

3. slijepe osobe sa šećernom bolesti tipa 1 i oni koji boluju od šećerne bolesti tipa 2 ako su na terapiji inzulinom

4. bolesnici sa šećernom bolesti tipa 1 na bazal-bolus terapiji inzulinom (s 4 i više doza inzulina), s najmanje tri dokumentirane hipoglikemije u zadnjih mjesec dana (GUK<3,9 mmol/L) prema podacima iz uređaja za očitavanje koncentracije šećera u krvi kod osigurane osobe i/ili laboratorijskih nalaza

5. bolesnici nakon totalne pankreatektomije

6. bolesnici s cističnom fibrozom koji se liječe bazal-bolus terapijom inzulinom (s 4 i više doza inzulina).

2. TKO MOŽE POSTAVITI INDIKACIJU I TKO PROVODI OBAVEZNU EVALUACIJU?

Indikaciju za pomagalo može postaviti, odnosno obaveznu evaluaciju ishoda primjene pomagala provodi, bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i/ili dijabetologije iz ugovorne bolničke zdravstvene ustanove, koji se bavi liječenjem šećerne bolesti, a koji je u nalazu obvezan obrazložiti razlog za postavljanje indikacije za početak odnosno nastavak korištenja pomagala.
Evaluacija ishoda primjene pomagala obavezno se provodi najmanje jedanput u prva tri mjeseca, a zatim nakon 6 i 12 mjeseci od početka korištenja pomagala te u daljnjem praćenju jedanput godišnje.

Za svako nastavno propisivanje pomagala potrebno je priložiti odgovarajuću medicinsku dokumentaciju osnovom koje nadležni bolnički doktor iz ugovorne bolničke ustanove daje preporuku za nastavkom primjene pomagala, zajedno s dokazom o provedenim kontrolama.

Osigurana osoba ne može ostvariti pravo na nastavak propisivanja pomagala ako nije došlo do očekivanog ishoda primjene pomagala, što se utvrđuje time da:

1. nakon 6 mjeseci od početka korištenja pomagala nije postignut porast TIR (vrijeme u ciljnom rasponu) za 5 % i/ili smanjenje TBR (vrijeme ispod ciljnog raspona) za 1 %;

2. pri svakoj kontroli nije moguće utvrditi da je bolesnik provodio najmanje 8 skeniranja dnevno ili da upotreba senzora nije više od 80 % vremena, kada je praćenje glukoze aktivno u periodu od najmanje tri mjeseca.

3. NA ŠTO SE SVE OSTVARUJE PRAVO?

U godini ostvarivanja prava na uređaj za neograničeno skeniranje razine glukoze, osigurana osoba ostvaruje pravo na još 25 senzora, jer je 1 senzor sadržan u startnom setu, sveukupno 26 senzora godišnje.

Kod prvog propisivanja propisuje se startni set i kvartalni set.

OD ČEGA SE SASTOJI STARTNI SET?
Startni set sadrži uređaj za neograničeno skeniranje i jedan senzor.

OD ČEGA SE SASTOJI KVARTALNI SET?
Kvartalni set sastoji se od:
– do 7 senzora uz uvjet da ukupna godišnja količina ne prelazi 26 senzora,
– od 50 trakica i 50 lanceta za odrasle osobe,
– od 150 trakica i 150 lanceta za djecu.

Osigurana osoba koja je ostvarila pravo na predmetno pomagalo ne ostvaruje pravo na:

– set za brzo očitavanje koncentracije šećera u krvi, dg. trakice za mjerenje GUK-a i lancete (iste su sadržane u kvartalnom setu).

– odašiljače za kontinuirano mjerenje glukoze te pripadajuće senzore, drugih proizvođača stavljenih na liste pomagala.

4. TKO PROPISUJE?

Izabrani doktor (ugovorni liječnik primarne zdravstvene zaštite-liječnik opće/obiteljske medicine, pedijatar i ginekolog, sukladno djelatnosti za koju je sklopio ugovor sa Zavodom)

5. NA ŠTO SE SVE OSTVARUJE PRAVO?

Na koliko senzora godišnje osigurana osoba ostvaruje pravo?

U godini ostvarivanja prava na uređaj za neograničeno skeniranje razine glukoze, osigurana osoba ostvaruje pravo na još 25 senzora jer je 1 senzor sadržan u startnom setu, a nadalje 26 senzora godišnje.

Kod prvog propisivanja propisuje se startni set i kvartalni set.

OD ČEGA SE SASTOJI STARTNI SET?
Startni set sadrži uređaj za neograničeno skeniranje i jedan senzor.

OD ČEGA SE SASTOJI KVARTALNI SET?
Kvartalni set sastoji se od:
– do 7 senzora uz uvjet da ukupna godišnja količina ne prelazi 26 senzora,
– od 50 trakica i 50 lanceta za odrasle osobe,
– od 150 trakica i 150 lanceta za djecu.

Osigurana osoba koja je ostvarila pravo na predmetno pomagalo, ne ostvaruje pravo na
dijagnostičke trakice za mjerenje glukoze u krvi uređajem i lancete za vađenje krvi iz prsta za
kontrolu glukoze u krvi, jer su iste sadržane u kvartalnom setu.

6. Tko je obavezan provoditi evaluaciju primjene pomagala?

Obaveznu evaluaciju primjene pomagala obvezan je provoditi: bolnički specijalist koji je dao preporuku za pomagalo ili specijalist endokrinolog/dijabetolog iz druge zdravstvene ustanove uz suradnju s ustanovom u kojoj je dana preporuka za pomagalo: prvi puta nakon 2 tjedna od početka korištenja pomagala, a zatim u intervalima od jednog, tri, šest i 12 mjeseci. Za nastavno propisivanje pomagala potrebno je priložiti odgovarajuću medicinsku dokumentaciju osnovom koje bolnički specijalista daje preporuku, zajedno s dokazom o provedenim kontrolama.

7. Tko ostvaruje pravo na nastavno propisivanje FreeStyle Libre sustava?

Osigurana osoba ne može ostvariti pravo na nastavno propisivanje pomagala, ukoliko nakon 12 mjeseci od početka korištenja pomagala nije došlo prema mišljenju specijaliste koji je predložio pomagalo i/ili provodio kontrolne preglede, do očekivanog ishoda primjene pomagala.

Količina Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999
FreeStyle Libre uređaj za neograničeno skeniranje razine glukoze u međustaničnoj tekućini 1 kom / 5 godine 0324240808001
FreeStyle Libre senzor za mjerenje glukoze u međustaničnoj tekućini 26 kom / 1 god 0324240809001

Izvor:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_06_71_1353.html

Ova Odluka stupa na snagu 12.07.2021.